COMMUNITY

커뮤니티

공지사항

2020 Vol 02. 나눔천사 - 천사운동 소식지

페이지 정보

작성자 관리자 댓글 0건 조회 454회 작성일 20-07-30 16:26

본문

2020 Vol 02. 나눔천사


2020년 상반기 천사운동 소식지 입니다.

-----------------------------------------------

https://issuu.com/ohhojaki/docs/vol_02

------------------------------------------------
* 링크 주소 클릭

한 사람의
작은 나눔실천으로
마을이 열리고
웃음 가득
행복한 세상이 펼쳐집니다.

※ 소식지 링크는 Chrome 환경에 적합합니다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

맨위로